Ryczalt i kasa fiskalna

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w której zajmują kasy rejestrujące muszą dbać bardzo dużo wymogów. Drinkiem spośród nich jest obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez wskazany w właściwym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z którym kopie paragonów fiskalny powinien było zbierać przez okres dwóch lat. Począwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i stał przedłużony na poziom lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach finansowych w roku 2013 powinni zachować kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. I muszą dbać oraz o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przestrzegać aż do roku 2018, ze względu na ostatnie, że okres pięcioletni miany jest z końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma okres pięciu lat? Przede wszystkim ze względu na to, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Stoi wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak długi stan jest wskazane. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni czas ma zadanie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej liczbę wartość oraz stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony okres do archiwizowania kopii rolek z paragonami fiskalnymi wtedy nie wskazał formy w której winnym być one noszone. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w formie papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem mają możliwość archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy i mieć, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden metoda nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.