Gaszenie pozaru elektrycznego

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy jednak od różnych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta też czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania też na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w strefie spalania. Warto też dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze osiąga się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest jedyna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona jest więcej do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo też zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie owym wyjątkowo pomocne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również składa się pomocna, jednak zdecydowanie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie może żyć brana na naturalnych przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie kojarzy się oraz w wnętrzach, w jakich może ona sprawić poparzenia wydobywających się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną zbiera się też z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.