Gaszenie pozarow srodki gasnicze

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi wówczas najtańszy i daleko powszechny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co mówi z wodą. Z serii proszki gaśnicze są najwszechstronniejsze zastosowanie. W współzależności od posiadanego składu potrafią stanowić używane do gaszenia prawie wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których największy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale robi swoje posłanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne działanie jak woda jest para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno żyć przyjmowana w przypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą a wodą liczy na ostatnim, że wodę można korzystać w jakimś miejscu, a parę zdecydowanie w zamkniętych mieszkaniach o kubaturze nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W szerszych mieszkaniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów konieczna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do drugich substancji, a i zasady ich pobierania i stosowania w obszar pożaru.