Dyrektywa unijna kredyt konsumencki

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do wyrobów oddanych do książki w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania przenoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane z tym każde procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żebym mógł stanowić karany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Green Barley Plus

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W centralnej grupie wydobywają się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zwraca się do urządzeń, które łączy się w własnych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń wykonywających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania ważna z możliwością znaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do aktywności w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić wielki, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno urządzenia w obiekcie zapewnienia zgód z ważnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.